Lukas 22:46

SVEn Hij zeide tot hen: Wat slaapt gij? Staat op en bidt, opdat gij niet in verzoeking komt.
Steph και ειπεν αυτοις τι καθευδετε ανασταντες προσευχεσθε ινα μη εισελθητε εις πειρασμον
Trans.kai eipen autois ti katheudete anastantes proseuchesthe ina mē eiselthēte eis peirasmon

Algemeen

Zie ook: Slapen

Aantekeningen

En Hij zeide tot hen: Wat slaapt gij? Staat op en bidt, opdat gij niet in verzoeking komt.


Vertaalnotities

Zie hier voor een verklaring van de gebruikte coderingen.
    Zie hier over het gebruik van de interlineair.

και
En
ειπεν
Hij zeide

-
αυτοις
tot hen
τι
Wat
καθευδετε
slaapt gij

-
ανασταντες
Staat op

-
προσευχεσθε
en bidt

-
ινα
opdat
μη
gij niet
εισελθητε
komt

-
εις
in
πειρασμον
verzoeking

En Hij zeide tot hen: Wat slaapt gij? Staat op en bidt, opdat gij niet in verzoeking komt.


Koop nu

Commentaar

Zie de huisregels welk commentaar wordt opgenomen!