Lukas 22:47

SVEn als Hij nog sprak, ziet daar een schare; en een van de twaalven, die genaamd was Judas, ging hun voor, en kwam bij Jezus, om Hem te kussen.
Steph ετι δε αυτου λαλουντος ιδου οχλος και ο λεγομενος ιουδας εις των δωδεκα προηρχετο αυτων και ηγγισεν τω ιησου φιλησαι αυτον
Trans.eti de autou lalountos idou ochlos kai o legomenos ioudas eis tōn dōdeka proērcheto autōn kai ēngisen tō iēsou philēsai auton

Algemeen

Zie ook: Jezus Christus, Kussen
Mattheus 26:47, Markus 14:43, Johannes 18:3

Aantekeningen

En als Hij nog sprak, ziet daar een schare; en een van de twaalven, die genaamd was Judas, ging hun voor, en kwam bij Jezus, om Hem te kussen.


Vertaalnotities

Zie hier voor een verklaring van de gebruikte coderingen.
    Zie hier over het gebruik van de interlineair.

ετι
als Hij nog
δε
En
αυτου
hun
λαλουντος
sprak

-
ιδου
ziet

-
οχλος
daar een schare
και
en
ο
-
λεγομενος
die genaamd was

-
ιουδας
Judas
εις
een
των
-
δωδεκα
van de twaalven
προηρχετο
ging

-
αυτους
om Hem
και
en
ηγγισεν
kwam bij

-
τω
-
ιησου
Jezus
φιλησαι
te kussen

-
αυτον
-

En als Hij nog sprak, ziet daar een schare; en een van de twaalven, die genaamd was Judas, ging hun voor, en kwam bij Jezus, om Hem te kussen.


Koop nu

Commentaar

Zie de huisregels welk commentaar wordt opgenomen!