Lukas 22:49

SVEn die bij Hem waren, ziende, wat er geschieden zou, zeiden tot Hem: Heere, zullen wij met het zwaard slaan?
Steph ιδοντες δε οι περι αυτον το εσομενον ειπον αυτω κυριε ει παταξομεν εν μαχαιρα
Trans.idontes de oi peri auton to esomenon eipon autō kyrie ei pataxomen en machaira

Algemeen

Zie ook: Zwaard

Aantekeningen

En die bij Hem waren, ziende, wat er geschieden zou, zeiden tot Hem: Heere, zullen wij met het zwaard slaan?


Vertaalnotities

Zie hier voor een verklaring van de gebruikte coderingen.
    Zie hier over het gebruik van de interlineair.

ιδοντες
waren, ziende

-
δε
En
οι
-
περι
die bij
αυτον
Hem
το
-
εσομενον
wat er geschieden zou

-
ειπον
zeiden

-
αυτω
tot Hem
κυριε
Heere
ει
-
παταξομεν
slaan

-
εν
zullen wij met
μαχαιρα
het zwaard

En die bij Hem waren, ziende, wat er geschieden zou, zeiden tot Hem: Heere, zullen wij met het zwaard slaan?


Koop nu

Commentaar

Zie de huisregels welk commentaar wordt opgenomen!