Lukas 22:50

SVEn een uit hen sloeg den dienstknecht des hogepriesters, en hieuw [hem] zijn rechteroor af.
Steph και επαταξεν εις τις εξ αυτων τον δουλον του αρχιερεως και αφειλεν αυτου το ους το δεξιον
Trans.kai epataxen eis tis ex autōn ton doulon tou archiereōs kai apheilen autou to ous to dexion

Algemeen

Zie ook: Hogepriester, Malchus, Priester
Mattheus 26:51, Markus 14:47, Johannes 18:10

Aantekeningen

En een uit hen sloeg den dienstknecht des hogepriesters, en hieuw [hem] zijn rechteroor af.


Vertaalnotities

Zie hier voor een verklaring van de gebruikte coderingen.
    Zie hier over het gebruik van de interlineair.

και
En
επαταξεν
sloeg

-
εις
een
τις
-
εξ
uit
αυτων
zijn
τον
-
δουλον
den dienstknecht
του
-
αρχιερεως
des hogepriesters
και
en
αφειλεν
af

-
αυτου
hen
το
-
ους
-
το
-
δεξιον
rechteroor

En een uit hen sloeg den dienstknecht des hogepriesters, en hieuw [hem] zijn rechteroor af.


Koop nu

Commentaar

Zie de huisregels welk commentaar wordt opgenomen!