Lukas 22:54

SVEn zij grepen Hem en leidden [Hem weg], en brachten Hem in het huis des hogepriesters. En Petrus volgde van verre.
Steph συλλαβοντες δε αυτον ηγαγον και εισηγαγον αυτον εις τον οικον του αρχιερεως ο δε πετρος ηκολουθει μακροθεν
Trans.syllabontes de auton ēgagon kai eisēgagon auton eis ton oikon tou archiereōs o de petros ēkolouthei makrothen

Algemeen

Zie ook: Hogepriester, Petrus, Priester
Mattheus 26:57, Markus 14:53, Johannes 18:12, Johannes 18:24

Prikkel Jezus’ passie


Aantekeningen

En zij grepen Hem en leidden [Hem weg], en brachten Hem in het huis des hogepriesters. En Petrus volgde van verre.


Vertaalnotities

Zie hier voor een verklaring van de gebruikte coderingen.
    Zie hier over het gebruik van de interlineair.

συλλαβοντες
zij grepen

-
δε
En
αυτον
Hem
ηγαγον
en leidden

-
και
en
εισηγαγον
brachten

-
αυτον
Hem
εις
in
τον
-
οικον
het huis
του
-
αρχιερεως
des hogepriesters
ο
-
δε
En
πετρος
Petrus
ηκολουθει
volgde

-
μακροθεν
van verre

En zij grepen Hem en leidden [Hem weg], en brachten Hem in het huis des hogepriesters. En Petrus volgde van verre.


Koop nu

Commentaar

Zie de huisregels welk commentaar wordt opgenomen!