Lukas 22:56

SVEn een zekere dienstmaagd, ziende hem bij het vuur zitten, en haar ogen op hem houdende, zeide: Ook deze was met Hem.
Steph ιδουσα δε αυτον παιδισκη τις καθημενον προς το φως και ατενισασα αυτω ειπεν και ουτος συν αυτω ην
Trans.idousa de auton paidiskē tis kathēmenon pros to phōs kai atenisasa autō eipen kai outos syn autō ēn

Algemeen

Zie ook: Vuur

Prikkel Jezus’ pijn


Aantekeningen

En een zekere dienstmaagd, ziende hem bij het vuur zitten, en haar ogen op hem houdende, zeide: Ook deze was met Hem.


Vertaalnotities

Zie hier voor een verklaring van de gebruikte coderingen.
    Zie hier over het gebruik van de interlineair.

ιδουσα
ziende

-
δε
En
αυτον
hem
παιδισκη
dienstmaagd
τις
een zekere
καθημενον
zitten

-
προς
bij
το
-
φως
het vuur
και
Ook
ατενισασα
houdende

-
αυτω
op hem
ειπεν
zeide

-
και
en
ουτος
deze
συν
met
αυτω
Hem
ην
was

-

En een zekere dienstmaagd, ziende hem bij het vuur zitten, en haar ogen op hem houdende, zeide: Ook deze was met Hem.


Koop nu

Commentaar

Zie de huisregels welk commentaar wordt opgenomen!