Lukas 22:58

SVEn kort daarna een ander, hem ziende, zeide: Ook gij zijt van die. Maar Petrus zeide: Mens, ik ben niet.
Steph και μετα βραχυ ετερος ιδων αυτον εφη και συ εξ αυτων ει ο δε πετρος ειπεν ανθρωπε ουκ ειμι
Trans.kai meta brachy eteros idōn auton ephē kai sy ex autōn ei o de petros eipen anthrōpe ouk eimi

Algemeen

Zie ook: Petrus

Aantekeningen

En kort daarna een ander, hem ziende, zeide: Ook gij zijt van die. Maar Petrus zeide: Mens, ik ben niet.


Vertaalnotities

Zie hier voor een verklaring van de gebruikte coderingen.
    Zie hier over het gebruik van de interlineair.

και
En
μετα
daarna
βραχυ
kort
ετερος
een ander
ιδων
ziende

-
αυτον
die
εφη
zeide

-
και
Ook
συ
gij
εξ
van
αυτων
hem
ει
zijt

-
ο
-
δε
Maar
πετρος
Petrus
ειπεν
zeide

-
ανθρωπε
Mens
ουκ
niet
ειμι
ik ben

-

En kort daarna een ander, hem ziende, zeide: Ook gij zijt van die. Maar Petrus zeide: Mens, ik ben niet.


Koop nu

Commentaar

Zie de huisregels welk commentaar wordt opgenomen!