Lukas 22:60

SVMaar Petrus zeide: Mens, ik weet niet, wat gij zegt. En terstond, als hij nog sprak, kraaide de haan.
Steph ειπεν δε ο πετρος ανθρωπε ουκ οιδα ο λεγεις και παραχρημα ετι λαλουντος αυτου εφωνησεν ο αλεκτωρ
Trans.eipen de o petros anthrōpe ouk oida o legeis kai parachrēma eti lalountos autou ephōnēsen o alektōr

Algemeen

Zie ook: Haan, Petrus

Aantekeningen

Maar Petrus zeide: Mens, ik weet niet, wat gij zegt. En terstond, als hij nog sprak, kraaide de haan.


Vertaalnotities

Zie hier voor een verklaring van de gebruikte coderingen.
    Zie hier over het gebruik van de interlineair.

ειπεν
zeide

-
δε
Maar
ο
-
πετρος
Petrus
ανθρωπε
Mens
ουκ
niet
οιδα
ik weet

-
ο
wat
λεγεις
gij zegt

-
και
En
παραχρημα
terstond
ετι
nog
λαλουντος
sprak

-
αυτου
als hij
εφωνησεν
kraaide

-
αλεκτωρ
de haan

Maar Petrus zeide: Mens, ik weet niet, wat gij zegt. En terstond, als hij nog sprak, kraaide de haan.


Koop nu

Commentaar

Zie de huisregels welk commentaar wordt opgenomen!