Lukas 22:61

SVEn de Heere, Zich omkerende, zag Petrus aan; en Petrus werd indachtig het woord des Heeren, hoe Hij hem gezegd had: Eer de haan zal gekraaid hebben, zult gij Mij driemaal verloochenen.
Steph και στραφεις ο κυριος ενεβλεψεν τω πετρω και υπεμνησθη ο πετρος του λογου του κυριου ως ειπεν αυτω οτι πριν αλεκτορα φωνησαι απαρνηση με τρις
Trans.kai strapheis o kyrios eneblepsen tō petrō kai ypemnēsthē o petros tou logou tou kyriou ōs eipen autō oti prin alektora phōnēsai aparnēsē me tris

Algemeen

Zie ook: Haan, Petrus
Mattheus 26:34, Mattheus 26:75, Markus 14:72, Johannes 13:38, Johannes 18:27

Prikkel Jezus’ ogen

Prikkel Jezus’ power


Aantekeningen

En de Heere, Zich omkerende, zag Petrus aan; en Petrus werd indachtig het woord des Heeren, hoe Hij hem gezegd had: Eer de haan zal gekraaid hebben, zult gij Mij driemaal verloochenen.


Vertaalnotities

Zie hier voor een verklaring van de gebruikte coderingen.
    Zie hier over het gebruik van de interlineair.

και
En
στραφεις
Zich omkerende

-
ο
-
κυριος
de Heere
ενεβλεψεν
zag

-
τω
-
πετρω
Petrus
και
en
υπεμνησθη
werd indachtig

-
ο
-
πετρος
Petrus
του
-
λογου
het woord
του
-
κυριου
des Heeren
ως
hoe
ειπεν
gezegd had

-
αυτω
Hij hem
οτι
-
πριν
Eer
αλεκτορα
de haan
φωνησαι
zal gekraaid hebben

-
απαρνηση
verloochenen

-
με
zult gij Mij
τρις
driemaal

En de Heere, Zich omkerende, zag Petrus aan; en Petrus werd indachtig het woord des Heeren, hoe Hij hem gezegd had: Eer de haan zal gekraaid hebben, zult gij Mij driemaal verloochenen.


Koop nu

Commentaar

Zie de huisregels welk commentaar wordt opgenomen!