Lukas 22:64

SVEn als zij Hem overdekt hadden, sloegen zij Hem op het aangezicht, en vraagden Hem, zeggende: Profeteer, wie het is, die U geslagen heeft?
Steph και περικαλυψαντες αυτον ετυπτον αυτου το προσωπον και επηρωτων αυτον λεγοντες προφητευσον τις εστιν ο παισας σε
Trans.kai perikalypsantes auton etypton autou to prosōpon kai epērōtōn auton legontes prophēteuson tis estin o paisas se

Algemeen

Zie ook: Aangezicht, Gelaat
Mattheus 26:67, Markus 14:65

Prikkel Jezus’ ogen


Aantekeningen

En als zij Hem overdekt hadden, sloegen zij Hem op het aangezicht, en vraagden Hem, zeggende: Profeteer, wie het is, die U geslagen heeft?


Vertaalnotities

Zie hier voor een verklaring van de gebruikte coderingen.
    Zie hier over het gebruik van de interlineair.

και
En
περικαλυψαντες
overdekt hadden

-
αυτον
als zij Hem
ετυπτον
sloegen zij

-
αυτου
Hem
το
-
προσωπον
op het aangezicht
και
en
επηρωτων
vraagden

-
αυτον
Hem
λεγοντες
zeggende

-
προφητευσον
Profeteer

-
τις
wie
εστιν
het is

-
ο
-
παισας
geslagen heeft

-
σε
die

En als zij Hem overdekt hadden, sloegen zij Hem op het aangezicht, en vraagden Hem, zeggende: Profeteer, wie het is, die U geslagen heeft?

____

Koop nu

Commentaar

Zie de huisregels welk commentaar wordt opgenomen!