Lukas 22:66

SVEn als het dag geworden was, vergaderden de ouderlingen des volks, en de overpriesters en Schriftgeleerden, en brachten Hem in hun raad,
Steph και ως εγενετο ημερα συνηχθη το πρεσβυτεριον του λαου αρχιερεις τε και γραμματεις και ανηγαγον αυτον εις το συνεδριον εαυτων λεγοντες
Trans.kai ōs egeneto ēmera synēchthē to presbyterion tou laou archiereis te kai grammateis kai anēgagon auton eis to synedrion eautōn legontes

Algemeen

Zie ook: Hogepriester, Oudsten, Ouderling, Priester, Schriftgeleerde
Psalm 2:2, Mattheus 27:1, Markus 15:1, Johannes 18:28

Aantekeningen

En als het dag geworden was, vergaderden de ouderlingen des volks, en de overpriesters en Schriftgeleerden, en brachten Hem in hun raad,


Vertaalnotities

Zie hier voor een verklaring van de gebruikte coderingen.
    Zie hier over het gebruik van de interlineair.

και
En
ως
als
εγενετο
geworden was

-
ημερα
het dag
συνηχθη
vergaderden

-
το
-
πρεσβυτεριον
de ouderlingen
του
-
λαου
des volks
αρχιερεις
de overpriesters
και
en
γραμματεις
Schriftgeleerden
και
en
ανηγαγον
brachten

-
αυτον
Hem
εις
in
το
-
συνεδριον
raad
αυτων
-
λεγοντες
-

-

En als het dag geworden was, vergaderden de ouderlingen des volks, en de overpriesters en Schriftgeleerden, en brachten Hem in hun raad,

____

Koop nu

Commentaar

Zie de huisregels welk commentaar wordt opgenomen!