Lukas 23:10

SVEn de overpriesters en de Schriftgeleerden stonden, en beschuldigden Hem heftiglijk.
Steph ειστηκεισαν δε οι αρχιερεις και οι γραμματεις ευτονως κατηγορουντες αυτου
Trans.eistēkeisan de oi archiereis kai oi grammateis eutonōs katēgorountes autou

Algemeen

Zie ook: Hogepriester, Priester, Schriftgeleerde

Aantekeningen

En de overpriesters en de Schriftgeleerden stonden, en beschuldigden Hem heftiglijk.


Vertaalnotities

Zie hier voor een verklaring van de gebruikte coderingen.
    Zie hier over het gebruik van de interlineair.

ειστηκεισαν
stonden

-
δε
En
οι
-
αρχιερεις
de overpriesters
και
en
οι
-
γραμματεις
de Schriftgeleerden
ευτονως
heftiglijk
κατηγορουντες
en beschuldigden

-
αυτου
Hem

En de overpriesters en de Schriftgeleerden stonden, en beschuldigden Hem heftiglijk.

____

Koop nu

Commentaar

Zie de huisregels welk commentaar wordt opgenomen!