Lukas 23:11

SVEn Herodes met zijn krijgslieden Hem veracht en bespot hebbende, deed Hem een blinkend kleed aan, en zond Hem weder tot Pilatus.
Steph εξουθενησας δε αυτον ο ηρωδης συν τοις στρατευμασιν αυτου και εμπαιξας περιβαλων αυτον εσθητα λαμπραν ανεπεμψεν αυτον τω πιλατω
Trans.exouthenēsas de auton o ērōdēs syn tois strateumasin autou kai empaixas peribalōn auton esthēta lampran anepempsen auton tō pilatō

Algemeen

Zie ook: Herodes Antipas, Pontius Pilatus, Soldaten

Aantekeningen

En Herodes met zijn krijgslieden Hem veracht en bespot hebbende, deed Hem een blinkend kleed aan, en zond Hem weder tot Pilatus.


Vertaalnotities

Zie hier voor een verklaring van de gebruikte coderingen.
    Zie hier over het gebruik van de interlineair.

εξουθενησας
veracht

-
δε
En
αυτον
zijn
ο
-
ηρωδης
Heródes
συν
met
τοις
-
στρατευμασιν
krijgslieden
αυτου
Hem
και
en
εμπαιξας
bespot hebbende

-
περιβαλων
aan

-
αυτον
Hem
εσθητα
kleed
λαμπραν
een blinkend
ανεπεμψεν
en zond

-
αυτον
Hem
τω
-
πιλατω
tot Pilatus

En Herodes met zijn krijgslieden Hem veracht en bespot hebbende, deed Hem een blinkend kleed aan, en zond Hem weder tot Pilatus.

____

Koop nu

Commentaar

Zie de huisregels welk commentaar wordt opgenomen!