Lukas 23:13

SVEn als Pilatus de overpriesters, en de oversten, en het volk bijeengeroepen had, zeide hij tot hen:
Steph πιλατος δε συγκαλεσαμενος τους αρχιερεις και τους αρχοντας και τον λαον
Trans.pilatos de synkalesamenos tous archiereis kai tous archontas kai ton laon

Algemeen

Zie ook: Hogepriester, Pontius Pilatus, Priester
Mattheus 27:23, Markus 15:14, Johannes 18:38, Johannes 19:4

Aantekeningen

En als Pilatus de overpriesters, en de oversten, en het volk bijeengeroepen had, zeide hij tot hen:


Vertaalnotities

Zie hier voor een verklaring van de gebruikte coderingen.
    Zie hier over het gebruik van de interlineair.

πιλατος
als Pilatus
δε
En
συγκαλεσαμενος
bijeengeroepen had

-
τους
-
αρχιερεις
de overpriesters
και
en
τους
-
αρχοντας
de oversten
και
en
τον
-
λαον
het volk

En als Pilatus de overpriesters, en de oversten, en het volk bijeengeroepen had, zeide hij tot hen:


Koop nu

Commentaar

Zie de huisregels welk commentaar wordt opgenomen!