Lukas 23:15

SVJa, ook Herodes niet; want ik heb ulieden tot hem gezonden, en ziet, er is van Hem niets gedaan, dat des doods waardig is.
Steph αλλ ουδε ηρωδης ανεπεμψα γαρ υμασ προσ αυτον και ιδου ουδεν αξιον θανατου εστιν πεπραγμενον αυτω
Trans.all oude ērōdēs anepempsa gar ymas̱ pros̱ auton kai idou ouden axion thanatou estin pepragmenon autō

Algemeen

Zie ook: Herodes Antipas

Aantekeningen

Ja, ook Herodes niet; want ik heb ulieden tot hem gezonden, en ziet, er is van Hem niets gedaan, dat des doods waardig is.


Vertaalnotities

Zie hier voor een verklaring van de gebruikte coderingen.
    Zie hier over het gebruik van de interlineair.

αλλ
Ja
ουδε
ook
ηρωδης
Heródes
ανεπεμψα
gezonden

-
γαρ
want
υμας
ik heb ulieden
προς
tot
αυτον
van Hem
και
en
ιδου
ziet

-
ουδεν
niets
αξιον
waardig
θανατου
dat des doods
εστιν
er is

-
πεπραγμενον
gedaan

-
αυτω
hem

Ja, ook Herodes niet; want ik heb ulieden tot hem gezonden, en ziet, er is van Hem niets gedaan, dat des doods waardig is.

____

Koop nu

Commentaar

Zie de huisregels welk commentaar wordt opgenomen!