Lukas 23:18

SVDoch al de menigte riep gelijkelijk, zeggende: Weg met Dezen, en laat ons Bar-abbas los.
Steph ανεκραξαν δε παμπληθει λεγοντες αιρε τουτον απολυσον δε ημιν τον βαραββαν
Trans.anekraxan de pamplēthei legontes aire touton apolyson de ēmin ton barabban

Algemeen

Zie ook: Bar-abbas
Handelingen 3:14

Aantekeningen

Doch al de menigte riep gelijkelijk, zeggende: Weg met Dezen, en laat ons Bar-abbas los.


Vertaalnotities

Zie hier voor een verklaring van de gebruikte coderingen.
    Zie hier over het gebruik van de interlineair.

ανεκραξαν
riep

-
δε
Doch
παμπληθει
al de menigte
λεγοντες
zeggende

-
αιρε
Weg met

-
τουτον
Dezen
απολυσον
los

-
δε
en
ημιν
ons
βαραββαν
Bar-abbas

Doch al de menigte riep gelijkelijk, zeggende: Weg met Dezen, en laat ons Bar-abbas los.

____

Koop nu

Commentaar

Zie de huisregels welk commentaar wordt opgenomen!