Lukas 23:22

SVEn hij zeide ten derden male tot hen: Wat heeft Deze dan kwaads gedaan? Ik heb geen schuld des doods in Hem gevonden. Zo zal ik Hem dan kastijden en loslaten.
Steph ο δε τριτον ειπεν προς αυτους τι γαρ κακον εποιησεν ουτος ουδεν αιτιον θανατου ευρον εν αυτω παιδευσας ουν αυτον απολυσω
Trans.o de triton eipen pros autous ti gar kakon epoiēsen outos ouden aition thanatou euron en autō paideusas oun auton apolysō

Aantekeningen

En hij zeide ten derden male tot hen: Wat heeft Deze dan kwaads gedaan? Ik heb geen schuld des doods in Hem gevonden. Zo zal ik Hem dan kastijden en loslaten.


Vertaalnotities

Zie hier voor een verklaring van de gebruikte coderingen.
    Zie hier over het gebruik van de interlineair.

ο
-
δε
En
τριτον
ten derden male
ειπεν
hij zeide

-
προς
tot
αυτους
hen
τι
Wat
γαρ
-
κακον
dan kwaads
εποιησεν
gedaan

-
ουτος
heeft Deze
ουδεν
Ik heb geen
αιτιον
schuld
θανατου
des doods
ευρον
gevonden

-
εν
in
αυτω
Hem
παιδευσας
kastijden

-
ουν
dan
αυτον
Zo zal ik Hem
απολυσω
en loslaten

-

En hij zeide ten derden male tot hen: Wat heeft Deze dan kwaads gedaan? Ik heb geen schuld des doods in Hem gevonden. Zo zal ik Hem dan kastijden en loslaten.


Koop nu

Commentaar

Zie de huisregels welk commentaar wordt opgenomen!