Lukas 23:29

SVWant ziet, er komen dagen, in welke men zeggen zal: Zalig [zijn] de onvruchtbaren, en de buiken, die niet gebaard hebben, en de borsten, die niet gezoogd hebben.
Steph οτι ιδου ερχονται ημεραι εν αις ερουσιν μακαριαι αι στειραι και κοιλιαι αι ουκ εγεννησαν και μαστοι οι ουκ εθηλασαν
Trans.oti idou erchontai ēmerai en ais erousin makariai ai steirai kai koiliai ai ouk egennēsan kai mastoi oi ouk ethēlasan

Algemeen

Zie ook: Borst, Borstvoeding, Buik, Kinderloosheid, Zwangerschap

Aantekeningen

Want ziet, er komen dagen, in welke men zeggen zal: Zalig [zijn] de onvruchtbaren, en de buiken, die niet gebaard hebben, en de borsten, die niet gezoogd hebben.


Vertaalnotities

Zie hier voor een verklaring van de gebruikte coderingen.
    Zie hier over het gebruik van de interlineair.

οτι
Want
ιδου
ziet

-
ερχονται
er komen

-
ημεραι
dagen
εν
in
αις
die
ερουσιν
men zeggen zal

-
μακαριαι
Zalig
αι
-
στειραι
de onvruchtbaren
και
en
κοιλιαι
de buiken
αι
welke
ουκ
niet
εγεννησαν
gebaard hebben

-
και
en
μαστοι
de borsten
οι
die
ουκ
niet
εθηλασαν
gezoogd hebben

-

Want ziet, er komen dagen, in welke men zeggen zal: Zalig [zijn] de onvruchtbaren, en de buiken, die niet gebaard hebben, en de borsten, die niet gezoogd hebben.

____

Koop nu

Commentaar

Zie de huisregels welk commentaar wordt opgenomen!