Lukas 23:33

SVEn toen zij kwamen op de plaats, genaamd Hoofdschedel[plaats], kruisigden zij Hem aldaar, en de kwaaddoeners, den een ter rechter- en den ander ter linker[zijde].
Steph και οτε απηλθον επι τον τοπον τον καλουμενον κρανιον εκει εσταυρωσαν αυτον και τους κακουργους ον μεν εκ δεξιων ον δε εξ αριστερων
Trans.kai ote apēlthon epi ton topon ton kaloumenon kranion ekei estaurōsan auton kai tous kakourgous on men ek dexiōn on de ex aristerōn

Algemeen

Zie ook: Kruisiging, Via Dolorosa
Mattheus 27:33, Mattheus 27:38, Markus 15:22, Johannes 19:17, Johannes 19:18

Aantekeningen

En toen zij kwamen op de plaats, genaamd Hoofdschedel[plaats], kruisigden zij Hem aldaar, en de kwaaddoeners, den een ter rechter- en den ander ter linker[zijde].


Vertaalnotities

Zie hier voor een verklaring van de gebruikte coderingen.
    Zie hier over het gebruik van de interlineair.

και
En
οτε
toen
απηλθον
zij kwamen

-
επι
op
τον
genaamd
τοπον
de plaats
τον
-
καλουμενον
-

-
κρανιον
Hoofdschedel
εκει
aldaar
εσταυρωσαν
kruisigden zij

-
αυτον
Hem
και
en
τους
-
κακουργους
de kwaaddoeners
ον
den ander
μεν
den een
εκ
ter
δεξιων
rechter
ον
-
δε
en
εξ
ter
αριστερων
linker

En toen zij kwamen op de plaats, genaamd Hoofdschedel[plaats], kruisigden zij Hem aldaar, en de kwaaddoeners, den een ter rechter- en den ander ter linker[zijde].

____

Koop nu

Commentaar

Zie de huisregels welk commentaar wordt opgenomen!