Lukas 23:35

SVEn het volk stond en zag het aan. En ook de oversten met hen beschimpten [Hem], zeggende: Anderen heeft Hij verlost, dat Hij nu Zichzelven verlosse, zo Hij is de Christus, de Uitverkorene Gods.
Steph και ειστηκει ο λαος θεωρων εξεμυκτηριζον δε και οι αρχοντες συν αυτοισ λεγοντες αλλους εσωσεν σωσατω εαυτον ει ουτος εστιν ο χριστος ο του θεου εκλεκτος
Trans.kai eistēkei o laos theōrōn exemyktērizon de kai oi archontes syn autois̱ legontes allous esōsen sōsatō eauton ei outos estin o christos o tou theou eklektos

Algemeen

Zie ook: Jezus Christus
Mattheus 27:39, Markus 15:29

Aantekeningen

En het volk stond en zag het aan. En ook de oversten met hen beschimpten [Hem], zeggende: Anderen heeft Hij verlost, dat Hij nu Zichzelven verlosse, zo Hij is de Christus, de Uitverkorene Gods.


Vertaalnotities

Zie hier voor een verklaring van de gebruikte coderingen.
    Zie hier over het gebruik van de interlineair.

και
En
ειστηκει
stond

-
ο
-
λαος
het volk
θεωρων
en zag het aan

-
εξεμυκτηριζον
beschimpten

-
δε
En
και
ook
οι
-
αρχοντες
de oversten
συν
met
αυτοις
hen
λεγοντες
zeggende

-
αλλους
Anderen
εσωσεν
heeft Hij verlost

-
σωσατω
verlosse

-
εαυτον
dat Hij nu Zichzelven
ει
zo
ουτος
Hij
εστιν
is

-
ο
-
χριστος
de Christus
ο
-
του
-
θεου
Gods
εκλεκτος
de Uitverkorene

En het volk stond en zag het aan. En ook de oversten met hen beschimpten [Hem], zeggende: Anderen heeft Hij verlost, dat Hij nu Zichzelven verlosse, zo Hij is de Christus, de Uitverkorene Gods.

____

Koop nu

Commentaar

Zie de huisregels welk commentaar wordt opgenomen!