Lukas 23:37

SVEn zeiden: Indien gij de Koning der Joden zijt, zo verlos Uzelven.
Steph και λεγοντες ει συ ει ο βασιλευς των ιουδαιων σωσον σεαυτον
Trans.kai legontes ei sy ei o basileus tōn ioudaiōn sōson seauton

Algemeen

Zie ook: INRI

Aantekeningen

En zeiden: Indien gij de Koning der Joden zijt, zo verlos Uzelven.


Vertaalnotities

Zie hier voor een verklaring van de gebruikte coderingen.
    Zie hier over het gebruik van de interlineair.

και
En
λεγοντες
zeiden

-
ει
Indien
συ
gij
ει
zijt

-
ο
-
βασιλευς
de Koning
των
-
ιουδαιων
der Joden
σωσον
zo verlos

-
σεαυτον
Uzelven

En zeiden: Indien gij de Koning der Joden zijt, zo verlos Uzelven.

____

Koop nu

Commentaar

Zie de huisregels welk commentaar wordt opgenomen!