Lukas 23:39

SVEn een der kwaaddoeners, die gehangen waren, lasterde Hem, zeggende: Indien Gij de Christus zijt, verlos Uzelven en ons.
Steph εις δε των κρεμασθεντων κακουργων εβλασφημει αυτον λεγων ει συ ει ο χριστος σωσον σεαυτον και ημας
Trans.eis de tōn kremasthentōn kakourgōn eblasphēmei auton legōn ei sy ei o christos sōson seauton kai ēmas

Algemeen

Zie ook: Jezus Christus, Lastering

Aantekeningen

En een der kwaaddoeners, die gehangen waren, lasterde Hem, zeggende: Indien Gij de Christus zijt, verlos Uzelven en ons.


Vertaalnotities

Zie hier voor een verklaring van de gebruikte coderingen.
    Zie hier over het gebruik van de interlineair.

εις
een
δε
En
των
-
κρεμασθεντων
die gehangen waren

-
κακουργων
der kwaaddoeners
εβλασφημει
lasterde

-
αυτον
Hem
λεγων
zeggende

-
ει
Indien
συ
Gij
ει
zijt

-
ο
-
χριστος
de Christus
σωσον
verlos

-
σεαυτον
Uzelven
και
en
ημας
ons

En een der kwaaddoeners, die gehangen waren, lasterde Hem, zeggende: Indien Gij de Christus zijt, verlos Uzelven en ons.

____

Koop nu

Commentaar

Zie de huisregels welk commentaar wordt opgenomen!