Lukas 23:40

SVMaar de andere, antwoordende, bestrafte hem, zeggende: Vreest gij ook God niet, daar gij in hetzelfde oordeel zijt?
Steph αποκριθεις δε ο ετερος επετιμα αυτω λεγων ουδε φοβη συ τον θεον οτι εν τω αυτω κριματι ει
Trans.apokritheis de o eteros epetima autō legōn oude phobē sy ton theon oti en tō autō krimati ei

Algemeen

Zie ook: Vijf Solas

Aantekeningen

Maar de andere, antwoordende, bestrafte hem, zeggende: Vreest gij ook God niet, daar gij in hetzelfde oordeel zijt?


Vertaalnotities

Zie hier voor een verklaring van de gebruikte coderingen.
    Zie hier over het gebruik van de interlineair.

αποκριθεις
antwoordende

-
δε
Maar
ο
-
ετερος
de andere
επετιμα
bestrafte

-
αυτω
hem
λεγων
zeggende

-
ουδε
niet
φοβη
Vreest

-
συ
gij
τον
-
θεον
ook God
οτι
daar
εν
gij in
τω
-
αυτω
hetzelfde
κριματι
oordeel
ει
zijt

-

Maar de andere, antwoordende, bestrafte hem, zeggende: Vreest gij ook God niet, daar gij in hetzelfde oordeel zijt?


Koop nu

Commentaar

Zie de huisregels welk commentaar wordt opgenomen!