Lukas 23:42

SVEn hij zeide tot Jezus: Heere, gedenk mijner, als Gij in Uw Koninkrijk zult gekomen zijn.
Steph και ελεγεν τω ιησου μνησθητι μου κυριε οταν ελθης εν τη βασιλεια σου
Trans.kai elegen tō iēsou mnēsthēti mou kyrie otan elthēs en tē basileia sou

Algemeen

Zie ook: Jezus Christus, Vijf Solas

Aantekeningen

En hij zeide tot Jezus: Heere, gedenk mijner, als Gij in Uw Koninkrijk zult gekomen zijn.


Vertaalnotities

Zie hier voor een verklaring van de gebruikte coderingen.
    Zie hier over het gebruik van de interlineair.

και
En
ελεγεν
hij zeide

-
τω
-
ιησου
tot Jezus
μνησθητι
gedenk

-
μου
mijner
κυριε
Heere
οταν
als
ελθης
zult gekomen zijn

-
εν
Gij in
τη
-
βασιλεια
Koninkrijk
σου
Uw

En hij zeide tot Jezus: Heere, gedenk mijner, als Gij in Uw Koninkrijk zult gekomen zijn.


Koop nu

Commentaar

Zie de huisregels welk commentaar wordt opgenomen!