Lukas 23:43

SVEn Jezus zeide tot hem: Voorwaar, zeg Ik u: Heden zult gij met Mij in het Paradijs zijn.
Steph και ειπεν αυτω ο ιησουσ αμην λεγω σοι σημερον μετ εμου εση εν τω παραδεισω
Trans.kai eipen autō o iēsous̱ amēn legō soi sēmeron met emou esē en tō paradeisō

Algemeen

Zie ook: Amen, Voorwaar, Jezus Christus, Kruiswoorden, Paradijs, Eden (hof v.), Vijf Solas

Aantekeningen

En Jezus zeide tot hem: Voorwaar, zeg Ik u: Heden zult gij met Mij in het Paradijs zijn.


Vertaalnotities

Zie hier voor een verklaring van de gebruikte coderingen.
    Zie hier over het gebruik van de interlineair.

και
En
ειπεν
zeide

-
αυτω
tot hem
ο
-
ιησους
Jezus
αμην
Voorwaar
λεγω
zeg Ik

-

σοι

u

σημερον
Heden

μετ

met

εμου
Mij
εση
zijn

-
εν
in

τω

het

παραδεισω

Paradijs


En Jezus zeide tot hem: Voorwaar, zeg Ik u: Heden zult gij met Mij in het Paradijs zijn.

____

Koop nu

Commentaar

Zie de huisregels welk commentaar wordt opgenomen!