Lukas 23:44

SVEn het was omtrent de zesde ure, en er werd duisternis over de gehele aarde, tot de negende ure toe.
Steph ην δε ωσει ωρα εκτη και σκοτος εγενετο εφ ολην την γην εως ωρας εννατησ
Trans.ēn de ōsei ōra ektē kai skotos egeneto eph olēn tēn gēn eōs ōras ennatēs̱

Algemeen

Zie ook: Duisternis, Golgotha (duisternis), Tijd, Zonsverduistering
Mattheus 27:45, Markus 15:33

Aantekeningen

En het was omtrent de zesde ure, en er werd duisternis over de gehele aarde, tot de negende ure toe.


Vertaalnotities

Zie hier voor een verklaring van de gebruikte coderingen.
    Zie hier over het gebruik van de interlineair.

ην
het was

-
δε
En
ωσει
omtrent
ωρα
ure
εκτη
de zesde
και
en
σκοτος
duisternis
εγενετο
er werd

-
εφ
over
ολην
de gehele
την
-
γην
aarde
εως
tot
ωρας
ure
ενατης
de negende

En het was omtrent de zesde ure, en er werd duisternis over de gehele aarde, tot de negende ure toe.

____

Koop nu

Commentaar

Zie de huisregels welk commentaar wordt opgenomen!