Lukas 23:46

SVEn Jezus, roepende met grote stemme, zeide: Vader, in Uw handen beveel Ik Mijn geest. En als Hij dat gezegd had, gaf Hij den geest.
Steph και φωνησας φωνη μεγαλη ο ιησους ειπεν πατερ εις χειρας σου παραθησομαι το πνευμα μου και ταυτα ειπων εξεπνευσεν
Trans.kai phōnēsas phōnē megalē o iēsous eipen pater eis cheiras sou parathēsomai to pneuma mou kai tauta eipōn exepneusen

Algemeen

Zie ook: Hand (lichaamsdeel), Jezus Christus, Kruiswoorden, Via Dolorosa
Psalm 31:6, Mattheus 27:50, Markus 15:37, Johannes 19:30, Handelingen 7:59

Aantekeningen

En Jezus, roepende met grote stemme, zeide: Vader, in Uw handen beveel Ik Mijn geest. En als Hij dat gezegd had, gaf Hij den geest.


Vertaalnotities

Zie hier voor een verklaring van de gebruikte coderingen.
    Zie hier over het gebruik van de interlineair.

και
En
φωνησας
roepende

-
φωνη
stemme
μεγαλη
met grote
ο
-
ιησους
Jezus
ειπεν
zeide

-
πατερ
Vader
εις
in
χειρας
handen
σου
Uw
παραθησομαι
beveel Ik

-
το
-
πνευμα
geest
μου
Mijn
και
En
ταυτα
als Hij dat
ειπων
gezegd had

-
εξεπνευσεν
gaf Hij den geest

-

En Jezus, roepende met grote stemme, zeide: Vader, in Uw handen beveel Ik Mijn geest. En als Hij dat gezegd had, gaf Hij den geest.

____

Koop nu

Commentaar

Zie de huisregels welk commentaar wordt opgenomen!