Lukas 23:47

SVAls nu de hoofdman over honderd zag, wat er geschied was, verheerlijkte hij God, en zeide: Waarlijk, deze Mens was rechtvaardig.
Steph ιδων δε ο εκατονταρχοσ το γενομενον εδοξασεν τον θεον λεγων οντως ο ανθρωπος ουτος δικαιος ην
Trans.idōn de o ekatontarchos̱ to genomenon edoxasen ton theon legōn ontōs o anthrōpos outos dikaios ēn

Algemeen

Zie ook: Centurio
Mattheus 27:54, Markus 15:39

Aantekeningen

Als nu de hoofdman over honderd zag, wat er geschied was, verheerlijkte hij God, en zeide: Waarlijk, deze Mens was rechtvaardig.


Vertaalnotities

Zie hier voor een verklaring van de gebruikte coderingen.
    Zie hier over het gebruik van de interlineair.

ιδων
zag

-
δε
Als nu
ο
-
εκατονταρχος
de hoofdman over honderd
το
-
γενομενον
wat er geschied was

-
εδοξασεν
verheerlijkte hij

-
τον
-
θεον
God
λεγων
en zeide

-
οντως
Waarlijk
ο
-
ανθρωπος
Mens
ουτος
deze
δικαιος
rechtvaardig
ην
was

-

Als nu de hoofdman over honderd zag, wat er geschied was, verheerlijkte hij God, en zeide: Waarlijk, deze Mens was rechtvaardig.

____

Koop nu

Commentaar

Zie de huisregels welk commentaar wordt opgenomen!