Lukas 23:6

SVAls nu Pilatus van Galilea hoorde, vraagde hij, of die Mens een Galileer was?
Steph πιλατος δε ακουσας γαλιλαιαν επηρωτησεν ει ο ανθρωπος γαλιλαιος εστιν
Trans.pilatos de akousas galilaian epērōtēsen ei o anthrōpos galilaios estin

Algemeen

Zie ook: Galilea, Pontius Pilatus

Aantekeningen

Als nu Pilatus van Galilea hoorde, vraagde hij, of die Mens een Galileer was?


Vertaalnotities

Zie hier voor een verklaring van de gebruikte coderingen.
    Zie hier over het gebruik van de interlineair.

πιλατος
Pilatus
δε
Als nu
ακουσας
hoorde

-
γαλιλαιαν
van Galiléa
επηρωτησεν
vraagde hij

-
ει
of
ο
-
ανθρωπος
die Mens
γαλιλαιος
een Galiléër
εστιν
was

-

Als nu Pilatus van Galilea hoorde, vraagde hij, of die Mens een Galileër was?

____

Koop nu

Commentaar

Zie de huisregels welk commentaar wordt opgenomen!