Lukas 23:7

SVEn verstaande, dat Hij uit het gebied van Herodes was, zond hij Hem heen tot Herodes, die ook zelf in die dagen binnen Jeruzalem was.
Steph και επιγνους οτι εκ της εξουσιας ηρωδου εστιν ανεπεμψεν αυτον προς ηρωδην οντα και αυτον εν ιεροσολυμοις εν ταυταις ταις ημεραις
Trans.kai epignous oti ek tēs exousias ērōdou estin anepempsen auton pros ērōdēn onta kai auton en ierosolymois en tautais tais ēmerais

Algemeen

Zie ook: Herodes Antipas, Jeruzalem
Lukas 3:1

Aantekeningen

En verstaande, dat Hij uit het gebied van Herodes was, zond hij Hem heen tot Herodes, die ook zelf in die dagen binnen Jeruzalem was.


Vertaalnotities

Zie hier voor een verklaring van de gebruikte coderingen.
    Zie hier over het gebruik van de interlineair.

και
En
επιγνους
verstaande

-
οτι
dat
εκ
Hij uit
της
-
εξουσιας
het gebied
ηρωδου
Heródes
εστιν
was

-
ανεπεμψεν
zond hij

-
αυτον
zelf
προς
heen tot
ηρωδην
van Heródes
οντα
was

-
και
die ook
αυτον
Hem
εν
in
ιεροσολυμοις
Jeruzalem
εν
binnen
ταυταις
-
ταις
-
ημεραις
dagen

En verstaande, dat Hij uit het gebied van Herodes was, zond hij Hem heen tot Herodes, die ook zelf in die dagen binnen Jeruzalem was.


Koop nu

Commentaar

Zie de huisregels welk commentaar wordt opgenomen!