Lukas 24:22

SVMaar ook sommige vrouwen uit ons hebben ons ontsteld, die vroeg in den morgenstond aan het graf geweest zijn;
Steph αλλα και γυναικες τινες εξ ημων εξεστησαν ημας γενομεναι ορθριαι επι το μνημειον
Trans.alla kai gynaikes tines ex ēmōn exestēsan ēmas genomenai orthriai epi to mnēmeion

Algemeen

Zie ook: Graf, Begraafplaats, Morgen, Ochtend
Mattheus 28:8, Markus 16:10, Johannes 20:18

Aantekeningen

Maar ook sommige vrouwen uit ons hebben ons ontsteld, die vroeg in den morgenstond aan het graf geweest zijn;


Vertaalnotities

Zie hier voor een verklaring van de gebruikte coderingen.
    Zie hier over het gebruik van de interlineair.

αλλα
Maar
και
ook
γυναικες
vrouwen
τινες
sommige
εξ
uit
ημων
ons
εξεστησαν
ontsteld

-
ημας
hebben ons
γενομεναι
geweest zijn

-
ορθριαι
die vroeg in den morgenstond
επι
aan
το
-
μνημειον
het graf

Maar ook sommige vrouwen uit ons hebben ons ontsteld, die vroeg in den morgenstond aan het graf geweest zijn;

____

Koop nu

Commentaar

Zie de huisregels welk commentaar wordt opgenomen!