Lukas 24:27

SVEn begonnen hebbende van Mozes en van al de profeten, legde Hij hun uit, in al de Schriften, hetgeen van Hem [geschreven] was.
Steph και αρξαμενος απο μωσεωσ και απο παντων των προφητων διηρμηνευεν αυτοις εν πασαις ταις γραφαις τα περι εαυτου
Trans.kai arxamenos apo mōseōs̱ kai apo pantōn tōn prophētōn diērmēneuen autois en pasais tais graphais ta peri eautou

Algemeen

Zie ook: Mozes
Genesis 3:15, Genesis 22:18, Genesis 26:4, Genesis 49:10, Deuteronomium 18:15, Psalm 132:11, Jesaja 7:14, Jesaja 9:5, Jesaja 40:10, Jeremia 23:5, Jeremia 33:14, Ezechiel 34:23, Ezechiel 37:25, Daniel 9:24, Micha 7:20

Aantekeningen

En begonnen hebbende van Mozes en van al de profeten, legde Hij hun uit, in al de Schriften, hetgeen van Hem [geschreven] was.


Vertaalnotities

Zie hier voor een verklaring van de gebruikte coderingen.
    Zie hier over het gebruik van de interlineair.

και
En
αρξαμενος
begonnen hebbende

-
απο
van
μωσεως
Mozes
και
en
απο
van
παντων
al
των
-
προφητων
de profeten
διηρμηνευεν
uit

-
αυτοις
hun
εν
in
πασαις
al
ταις
-
γραφαις
de Schriften
τα
-
περι
hetgeen van
εαυτου
Hem

En begonnen hebbende van Mozes en van al de profeten, legde Hij hun uit, in al de Schriften, hetgeen van Hem [geschreven] was.


Koop nu

Commentaar

Zie de huisregels welk commentaar wordt opgenomen!