Lukas 24:4

SVEn het geschiedde, als zij daarover twijfelmoedig waren, zie, twee mannen stonden bij haar in blinkende klederen.
Steph και εγενετο εν τω διαπορεισθαι αυτας περι τουτου και ιδου δυο ανδρες επεστησαν αυταις εν εσθησεσιν αστραπτουσαισ
Trans.kai egeneto en tō diaporeisthai autas peri toutou kai idou dyo andres epestēsan autais en esthēsesin astraptousais̱

Algemeen

Zie ook: Bliksem, Engelverschijningen, Kleding, Twijfel

Aantekeningen

En het geschiedde, als zij daarover twijfelmoedig waren, zie, twee mannen stonden bij haar in blinkende klederen.


Vertaalnotities

Zie hier voor een verklaring van de gebruikte coderingen.
    Zie hier over het gebruik van de interlineair.

και
En
εγενετο
het geschiedde

-
εν
als
τω
-
διαπορεισθαι
twijfelmoedig waren

-
αυτας
haar
περι
zij daarover
τουτου
-
και
-
ιδου
zie

-
ανδρες
mannen
δυο
twee
επεστησαν
stonden bij

-
αυταις
-
εν
in
εσθησεσιν
klederen
αστραπτουσαις
blinkende

-

En het geschiedde, als zij daarover twijfelmoedig waren, zie, twee mannen stonden bij haar in blinkende klederen.


Koop nu

Commentaar

Zie de huisregels welk commentaar wordt opgenomen!