Lukas 24:44

SVEn Hij zeide tot hen: Dit zijn de woorden, die Ik tot u sprak, als Ik nog met u was, [namelijk] dat het alles moest vervuld worden, wat van Mij geschreven is in de Wet van Mozes, en de Profeten, en Psalmen.
Steph ειπεν δε αυτοισ ουτοι οι λογοι ους ελαλησα προς υμας ετι ων συν υμιν οτι δει πληρωθηναι παντα τα γεγραμμενα εν τω νομω μωσεωσ και προφηταις και ψαλμοις περι εμου
Trans.eipen de autois̱ outoi oi logoi ous elalēsa pros ymas eti ōn syn ymin oti dei plērōthēnai panta ta gegrammena en tō nomō mōseōs̱ kai prophētais kai psalmois peri emou

Algemeen

Zie ook: Mozes, Mozes (wet)
Mattheus 16:21, Mattheus 17:22, Mattheus 20:18, Markus 8:31, Markus 9:31, Markus 10:33, Lukas 9:22, Lukas 18:31, Lukas 24:6

Aantekeningen

En Hij zeide tot hen: Dit zijn de woorden, die Ik tot u sprak, als Ik nog met u was, [namelijk] dat het alles moest vervuld worden, wat van Mij geschreven is in de Wet van Mozes, en de Profeten, en Psalmen.


Vertaalnotities

Zie hier voor een verklaring van de gebruikte coderingen.
    Zie hier over het gebruik van de interlineair.

ειπεν
Hij zeide

-
δε
En
αυτοις
tot hen
ουτοι
Dit
οι
wat
λογοι
zijn de woorden
ους
die
ελαλησα
sprak

-
προς
Ik tot
υμας
-
ετι
als Ik nog
ων
was

-
συν
met
υμιν
-
οτι
dat
δει
moest

-
πληρωθηναι
vervuld worden

-
παντα
het alles
τα
-
γεγραμμενα
geschreven is

-
εν
in
τω
-
νομω
de Wet
μωσεως
van Mozes
και
en
προφηταις
de Profeten
και
en
ψαλμοις
Psalmen
περι
van
εμου
Mij

En Hij zeide tot hen: Dit zijn de woorden, die Ik tot u sprak, als Ik nog met u was, [namelijk] dat het alles moest vervuld worden, wat van Mij geschreven is in de Wet van Mozes, en de Profeten, en Psalmen.

____

Koop nu

Commentaar

Zie de huisregels welk commentaar wordt opgenomen!