Lukas 24:46

SVEn zeide tot hen: Alzo is er geschreven, en alzo moest de Christus lijden, en van de doden opstaan ten derden dage.
Steph και ειπεν αυτοις οτι ουτως γεγραπται και ουτωσ εδει παθειν τον χριστον και αναστηναι εκ νεκρων τη τριτη ημερα
Trans.kai eipen autois oti outōs gegraptai kai outōs̱ edei pathein ton christon kai anastēnai ek nekrōn tē tritē ēmera

Algemeen

Zie ook: Jezus Christus
Psalm 22:7, Handelingen 17:3

Aantekeningen

En zeide tot hen: Alzo is er geschreven, en alzo moest de Christus lijden, en van de doden opstaan ten derden dage.


Vertaalnotities

Zie hier voor een verklaring van de gebruikte coderingen.
    Zie hier over het gebruik van de interlineair.

και
En
ειπεν
zeide

-
αυτοις
tot hen
οτι
-
ουτως
Alzo
γεγραπται
is er geschreven

-
και
en
ουτως
alzo
εδει
moest

-
παθειν
lijden

-
τον
-
χριστον
de Christus
και
en
αναστηναι
opstaan

-
εκ
van
νεκρων
de doden
τη
-
τριτη
ten derden
ημερα
dage

En zeide tot hen: Alzo is er geschreven, en alzo moest de Christus lijden, en van de doden opstaan ten derden dage.

____

Koop nu

Commentaar

Zie de huisregels welk commentaar wordt opgenomen!