Lukas 24:51

SVEn het geschiedde, als Hij hen zegende, dat Hij van hen scheidde, en werd opgenomen in den hemel.
Steph και εγενετο εν τω ευλογειν αυτον αυτους διεστη απ αυτων και ανεφερετο εις τον ουρανον
Trans.kai egeneto en tō eulogein auton autous diestē ap autōn kai anephereto eis ton ouranon

Algemeen

Zie ook: Hemelvaart
Markus 16:19, Handelingen 1:9

Aantekeningen

En het geschiedde, als Hij hen zegende, dat Hij van hen scheidde, en werd opgenomen in den hemel.


Vertaalnotities

Zie hier voor een verklaring van de gebruikte coderingen.
    Zie hier over het gebruik van de interlineair.

και
En
εγενετο
het geschiedde

-
εν
als
τω
-
ευλογειν
zegende

-
αυτον
Hij
αυτους
hen
διεστη
scheidde

-
απ
dat Hij van
αυτων
hen
και
en
ανεφερετο
werd opgenomen

-
εις
in
τον
-
ουρανον
den hemel

En het geschiedde, als Hij hen zegende, dat Hij van hen scheidde, en werd opgenomen in den hemel.


Koop nu

Commentaar

Zie de huisregels welk commentaar wordt opgenomen!