Lukas 24:6

SVHij is hier niet, maar Hij is opgestaan. Gedenkt, hoe Hij tot u gesproken heeft, als Hij nog in Galilea was,
Steph ουκ εστιν ωδε αλλ ηγερθη μνησθητε ως ελαλησεν υμιν ετι ων εν τη γαλιλαια
Trans.ouk estin ōde all ēgerthē mnēsthēte ōs elalēsen ymin eti ōn en tē galilaia

Algemeen

Zie ook: Galilea, Opstanding (Jezus)
Mattheus 16:21, Mattheus 17:22, Mattheus 20:18, Markus 8:31, Markus 9:31, Markus 10:33, Lukas 9:22, Lukas 18:31

Aantekeningen

Hij is hier niet, maar Hij is opgestaan. Gedenkt, hoe Hij tot u gesproken heeft, als Hij nog in Galilea was,


Vertaalnotities

Zie hier voor een verklaring van de gebruikte coderingen.
    Zie hier over het gebruik van de interlineair.

ουκ
niet
εστιν
Hij is

-
ωδε
hier
αλλ
maar
ηγερθη
Hij is opgestaan

-
μνησθητε
Gedenkt

-
ως
hoe
ελαλησεν
gesproken heeft

-
υμιν
Hij tot
ετι
als Hij nog
ων
was

-
εν
in
τη
-
γαλιλαια
Galiléa

Hij is hier niet, maar Hij is opgestaan. Gedenkt, hoe Hij tot u gesproken heeft, als Hij nog in Galilea was,


Koop nu

Commentaar

Zie de huisregels welk commentaar wordt opgenomen!