Lukas 2:12

ABEn dit zal jullie een teken zijn: jullie zullen de baby vinden in doeken gewonden en liggend in een voederbak.
SVEn dit zal u het teken zijn: gij zult het Kindeken vinden in doeken gewonden, en liggende in de kribbe.
Steph και τουτο υμιν το σημειον ευρησετε βρεφος εσπαργανωμενον κειμενον εν τη φατνη
Trans.kai touto ymin to sēmeion eurēsete brephos esparganōmenon keimenon en tē phatnē

Algemeen

Zie ook: Baby, Foetus, Inbakeren, in doeken wikkelen, Kribbe, voederbak
Lukas 2:7

Aantekeningen

En dit zal u het teken zijn: gij zult het Kindeken vinden in doeken gewonden, en liggende in de kribbe.


Vertaalnotities

Zie hier voor een verklaring van de gebruikte coderingen.
    Zie hier over het gebruik van de interlineair.

και
En
τουτο
dit
υμιν
zal
το
-
σημειον
het teken
ευρησετε
vinden

-
βρεφος
zijn: gij zult het Kindeken
εσπαργανωμενον
in doeken gewonden

-
κειμενον
en liggende

-
εν
in
φατνη
de kribbe

En dit zal u het teken zijn: gij zult het Kindeken vinden in doeken gewonden, en liggende in de kribbe.

____

Koop nu

Commentaar

Zie de huisregels welk commentaar wordt opgenomen!