Lukas 2:13

ABEn plotseling was met de engel een menigte van de hemelse legermacht, prijzende God en zeggende:
SVEn van stonde aan was [er] met den engel een menigte des hemelsen heirlegers, prijzende God en zeggende:
Steph και εξαιφνης εγενετο συν τω αγγελω πληθος στρατιας ουρανιου αινουντων τον θεον και λεγοντων
Trans.kai exaiphnēs egeneto syn tō angelō plēthos stratias ouraniou ainountōn ton theon kai legontōn

Algemeen

Zie ook: Engelen, Engelverschijningen
Daniel 7:10, Openbaring 5:11

Aantekeningen

En van stonde aan was [er] met den engel een menigte des hemelsen heirlegers, prijzende God en zeggende:


Vertaalnotities

Zie hier voor een verklaring van de gebruikte coderingen.
    Zie hier over het gebruik van de interlineair.

και
En
εξαιφνης
van stonde aan
εγενετο
was

-
συν
met
τω
-
αγγελω
den engel
πληθος
een menigte
στρατιας
heirlegers
ουρανιου
des hemelsen
αινουντων
prijzende

-
τον
-
θεον
God
και
en
λεγοντων
zeggende

-

En van stonde aan was [er] met den engel een menigte des hemelsen heirlegers, prijzende God en zeggende:

____

Koop nu

Commentaar

Zie de huisregels welk commentaar wordt opgenomen!