Lukas 2:4

SVEn Jozef ging ook op van Galilea, uit de stad Nazareth, naar Judea, tot de stad Davids, die Bethlehem genaamd wordt, (omdat hij uit het huis en geslacht van David was);
Steph ανεβη δε και ιωσηφ απο της γαλιλαιας εκ πολεως ναζαρετ εις την ιουδαιαν εις πολιν δαβιδ ητις καλειται βηθλεεμ δια το ειναι αυτον εξ οικου και πατριας δαβιδ
Trans.anebē de kai iōsēph apo tēs galilaias ek poleōs nazaret eis tēn ioudaian eis polin dabid ētis kaleitai bēthleem dia to einai auton ex oikou kai patrias dabid

Algemeen

Zie ook: Bethlehem (in Juda), David (koning), Galilea, Jozef (man v. Maria), Judea, Nazareth
1 Samuel 16:4, Micha 5:1, Mattheus 1:1, Johannes 7:42

Aantekeningen

En Jozef ging ook op van Galilea, uit de stad Nazareth, naar Judea, tot de stad Davids, die Bethlehem genaamd wordt, (omdat hij uit het huis en geslacht van David was);


Vertaalnotities

Zie hier voor een verklaring van de gebruikte coderingen.
    Zie hier over het gebruik van de interlineair.

ανεβη
ging

-
δε
En
και
ook
ιωσηφ
Jozef
απο
van
της
-
γαλιλαιας
Galiléa
εκ
uit
πολεως
tot de stad
ναζαρετ
Názareth
εις
naar
την
-
ιουδαιαν
Judéa
εις
-
πολιν
de stad
δαυιδ
Davids
ητις
die
καλειται
genaamd wordt

-
βηθλεεμ
Bethlehem
δια
(omdat
το
-
ειναι
was

-
αυτον
-
εξ
hij uit
οικου
het huis
και
en
πατριας
geslacht
δαυιδ
van David

En Jozef ging ook op van Galilea, uit de stad Nazareth, naar Judea, tot de stad Davids, die Bethlehem genaamd wordt, (omdat hij uit het huis en geslacht van David was);


Koop nu

Commentaar

Zie de huisregels welk commentaar wordt opgenomen!