Lukas 2:40

SVEn het Kindeken wies op, en werd gesterkt in den geest, en vervuld met wijsheid; en de genade Gods was over Hem.
Steph το δε παιδιον ηυξανεν και εκραταιουτο πνευματι πληρουμενον σοφιασ και χαρις θεου ην επ αυτο
Trans.to de paidion ēyxanen kai ekrataiouto pneumati plēroumenon sophias̱ kai charis theou ēn ep auto

Algemeen

Zie ook: Wijsheid
Lukas 1:80

Aantekeningen

En het Kindeken wies op, en werd gesterkt in den geest, en vervuld met wijsheid; en de genade Gods was over Hem.


Vertaalnotities

Zie hier voor een verklaring van de gebruikte coderingen.
    Zie hier over het gebruik van de interlineair.

το
-
δε
En
παιδιον
het Kindeken
ηυξανεν
wies op

-
και
en
εκραταιουτο
werd gesterkt

-
πνευματι
in den geest
πληρουμενον
en vervuld

-
σοφιας
met wijsheid
και
en
χαρις
de genade
θεου
Gods
ην
was

-
επ
over
αυτο
Hem

En het Kindeken wies op, en werd gesterkt in den geest, en vervuld met wijsheid; en de genade Gods was over Hem.


Koop nu

Commentaar

Zie de huisregels welk commentaar wordt opgenomen!