Lukas 2:47

SVEn allen, die Hem hoorden, ontzetten zich over Zijn verstand en antwoorden.
Steph εξισταντο δε παντες οι ακουοντες αυτου επι τη συνεσει και ταις αποκρισεσιν αυτου
Trans.existanto de pantes oi akouontes autou epi tē synesei kai tais apokrisesin autou

Algemeen

Zie ook: Denken, Verstand
Mattheus 7:28, Markus 1:22, Lukas 4:22, Lukas 4:32, Johannes 7:15

Aantekeningen

En allen, die Hem hoorden, ontzetten zich over Zijn verstand en antwoorden.


Vertaalnotities

Zie hier voor een verklaring van de gebruikte coderingen.
    Zie hier over het gebruik van de interlineair.

εξισταντο
ontzetten zich

-
δε
En
παντες
allen
οι
-
ακουοντες
hoorden

-
αυτου
die Hem
επι
over
τη
-
συνεσει
verstand
και
en
ταις
-
αποκρισεσιν
antwoorden
αυτου
Zijn

En allen, die Hem hoorden, ontzetten zich over Zijn verstand en antwoorden.


Koop nu

Commentaar

Zie de huisregels welk commentaar wordt opgenomen!