Lukas 2:7

ABEn zij baarde haar eerstgeboren Zoon en wikkelde Hem in doeken en legde Hem neer in de voederbak, omdat voor hun geen plaats was in de herberg.
SVEn zij baarde haar eerstgeboren Zoon, en wond Hem in doeken, en legde Hem neder in de kribbe, omdat voor henlieden geen plaats was in de herberg.
Steph και ετεκεν τον υιον αυτης τον πρωτοτοκον και εσπαργανωσεν αυτον και ανεκλινεν αυτον εν τη φατνη διοτι ουκ ην αυτοις τοπος εν τω καταλυματι
Trans.kai eteken ton yion autēs ton prōtotokon kai esparganōsen auton kai aneklinen auton en tē phatnē dioti ouk ēn autois topos en tō katalymati

Algemeen

Zie ook: Eerstgeborene, Herberg, Inbakeren, in doeken wikkelen, Kribbe, voederbak
Mattheus 1:25

PrikkelHerberg

Hoax Voederbak of Broodbak bij geboorte Jezus


Aantekeningen

En zij baarde haar eerstgeboren Zoon, en wond Hem in doeken, en legde Hem neder in de kribbe, omdat voor henlieden geen plaats was in de herberg.


Vertaalnotities

Zie hier voor een verklaring van de gebruikte coderingen.
    Zie hier over het gebruik van de interlineair.

και
En
ετεκεν
zij baarde

-
τον
-
υιον
Zoon
αυτης
haar
τον
-
πρωτοτοκον
eerstgeboren
και
en
εσπαργανωσεν
wond

-
αυτον
Hem
και
en
ανεκλινεν
legde

-
αυτον
Hem
εν
in

τη

de

φατνη

kribbe

διοτι
omdat
ουκ
geen
ην
was

-

αυτοις

voor hen

τοπος
plaats

εν

in

τω

de

καταλυματι

herberg


En zij baarde haar eerstgeboren Zoon, en wond Hem in doeken, en legde Hem neder in de kribbe, omdat voor henlieden geen plaats was in de herberg.

____

Koop nu

Commentaar

Zie de huisregels welk commentaar wordt opgenomen!