Lukas 2:9

SVEn ziet, een engel des Heeren stond bij hen, en de heerlijkheid des Heeren omscheen hen, en zij vreesden met grote vreze.
Steph και ιδου αγγελος κυριου επεστη αυτοις και δοξα κυριου περιελαμψεν αυτους και εφοβηθησαν φοβον μεγαν
Trans.kai idou angelos kyriou epestē autois kai doxa kyriou perielampsen autous kai ephobēthēsan phobon megan

Algemeen

Zie ook: Eerbied, Ontzag, Vreze, Engel des Heeren, Engelverschijningen, Shekinah

Aantekeningen

En ziet, een engel des Heeren stond bij hen, en de heerlijkheid des Heeren omscheen hen, en zij vreesden met grote vreze.


Vertaalnotities

Zie hier voor een verklaring van de gebruikte coderingen.
    Zie hier over het gebruik van de interlineair.

και
En
ιδου
ziet

-
αγγελος
een engel
κυριου
des Heeren
επεστη
stond bij

-
αυτοις
hen
και
en
δοξα
de heerlijkheid
κυριου
des Heeren
περιελαμψεν
omscheen

-
αυτους
hen
και
en
εφοβηθησαν
zij vreesden

-
φοβον
vreze
μεγαν
met grote

En ziet, een engel des Heeren stond bij hen, en de heerlijkheid des Heeren omscheen hen, en zij vreesden met grote vreze.

____

Koop nu

Commentaar

Zie de huisregels welk commentaar wordt opgenomen!