Lukas 3:1

SVEn in het vijftiende jaar der regering van den keizer Tiberius, als Pontius Pilatus stadhouder was over Judea, en Herodes een viervorst over Galilea, en Filippus, zijn broeder, een viervorst over Iturea en over het land Trachonitis, en Lysanias een viervorst over Abilene;
Steph εν ετει δε πεντεκαιδεκατω της ηγεμονιας τιβεριου καισαρος ηγεμονευοντος ποντιου πιλατου της ιουδαιας και τετραρχουντοσ της γαλιλαιας ηρωδου φιλιππου δε του αδελφου αυτου τετραρχουντοσ της ιτουραιας και τραχωνιτιδος χωρας και λυσανιου της αβιληνης τετραρχουντοσ
Trans.en etei de pentekaidekatō tēs ēgemonias tiberiou kaisaros ēgemoneuontos pontiou pilatou tēs ioudaias kai tetrarchountos̱ tēs galilaias ērōdou philippou de tou adelphou autou tetrarchountos̱ tēs itouraias kai trachōnitidos chōras kai lysaniou tēs abilēnēs tetrarchountos̱

Algemeen

Zie ook: Abilene (plaats), Filippus (tetrarch), Galilea, Herodes Antipas, Iturea, Judea, Lysanias (persoon), Pontius Pilatus, Tetrarch, Tiberius (keizer), Trachonitis

Overzicht


Aantekeningen

En in het vijftiende jaar der regering van den keizer Tiberius, als Pontius Pilatus stadhouder was over Judea, en Herodes een viervorst over Galilea, en Filippus, zijn broeder, een viervorst over Iturea en over het land Trachonitis, en Lysanias een viervorst over Abilene;


Vertaalnotities

Zie hier voor een verklaring van de gebruikte coderingen.
    Zie hier over het gebruik van de interlineair.

εν
in
ετει
jaar
δε
En
πεντεκαιδεκατω
het vijftiende
της
-
ηγεμονιας
der regering
τιβεριου
Tibérius
καισαρος
van den keizer
ηγεμονευοντος
stadhouder was

-
ποντιου
als Pontius
πιλατου
Pilatus
της
-
ιουδαιας
over Judéa
και
en
τετραρχουντος
een viervorst

-
της
-
γαλιλαιας
over Galiléa
ηρωδου
Heródes
φιλιππου
Filippus
δε
en
του
-
αδελφου
broeder
αυτου
zijn
τετραρχουντος
een viervorst

-
της
-
ιτουραιας
over Ituréa
και
en
τραχωνιτιδος
Trachónitis
χωρας
over het land
και
en
λυσανιου
Lysánias
της
-
αβιληνης
over Abiléne
τετραρχουντος
een viervorst

-

En in het vijftiende jaar der regering van den keizer Tiberius, als Pontius Pilatus stadhouder was over Judea, en Herodes een viervorst over Galilea, en Filippus, zijn broeder, een viervorst over Iturea en over het land Trachonitis, en Lysanias een viervorst over Abilene;

____

Koop nu

Commentaar

Zie de huisregels welk commentaar wordt opgenomen!