Lukas 3:10

SVEn de scharen vraagden hem, zeggende: Wat zullen wij dan doen?
Steph και επηρωτων αυτον οι οχλοι λεγοντες τι ουν ποιησομεν
Trans.kai epērōtōn auton oi ochloi legontes ti oun poiēsomen

Algemeen

Zie ook: Handelingen 2:37

Aantekeningen

En de scharen vraagden hem, zeggende: Wat zullen wij dan doen?


Vertaalnotities

Zie hier voor een verklaring van de gebruikte coderingen.
    Zie hier over het gebruik van de interlineair.

και
En
επηρωτων
vraagden

-
αυτον
hem
οι
-
οχλοι
de scharen
λεγοντες
zeggende

-
τι
Wat
ουν
zullen wij dan
ποιησομεν
doen

-

En de scharen vraagden hem, zeggende: Wat zullen wij dan doen?


Koop nu

Commentaar

Zie de huisregels welk commentaar wordt opgenomen!