Lukas 3:12

SVEn er kwamen ook tollenaars om gedoopt te worden, en zeiden tot hem: Meester! wat zullen wij doen?
Steph ηλθον δε και τελωναι βαπτισθηναι και ειπον προς αυτον διδασκαλε τι ποιησομεν
Trans.ēlthon de kai telōnai baptisthēnai kai eipon pros auton didaskale ti poiēsomen

Algemeen

Zie ook: Doop, Tollenaar

Aantekeningen

En er kwamen ook tollenaars om gedoopt te worden, en zeiden tot hem: Meester! wat zullen wij doen?


Vertaalnotities

Zie hier voor een verklaring van de gebruikte coderingen.
    Zie hier over het gebruik van de interlineair.

ηλθον
er kwamen

-
δε
En
και
ook
τελωναι
tollenaars
βαπτισθηναι
om gedoopt te worden

-
και
en
ειπον
zeiden

-
προς
tot
αυτον
hem
διδασκαλε
Meester
τι
wat
ποιησομεν
zullen wij doen

-

En er kwamen ook tollenaars om gedoopt te worden, en zeiden tot hem: Meester! wat zullen wij doen?


Koop nu

Commentaar

Zie de huisregels welk commentaar wordt opgenomen!