Lukas 3:21

SVEn het geschiedde, toen al het volk gedoopt werd, en Jezus [ook] gedoopt was, en bad, dat de hemel geopend werd;
Steph εγενετο δε εν τω βαπτισθηναι απαντα τον λαον και ιησου βαπτισθεντος και προσευχομενου ανεωχθηναι τον ουρανον
Trans.egeneto de en tō baptisthēnai apanta ton laon kai iēsou baptisthentos kai proseuchomenou aneōchthēnai ton ouranon

Algemeen

Zie ook: Jezus Christus
Mattheus 3:13, Markus 1:9, Johannes 1:32

Aantekeningen

En het geschiedde, toen al het volk gedoopt werd, en Jezus [ook] gedoopt was, en bad, dat de hemel geopend werd;


Vertaalnotities

Zie hier voor een verklaring van de gebruikte coderingen.
    Zie hier over het gebruik van de interlineair.

εγενετο
het geschiedde

-
δε
En
εν
gedoopt werd
τω
-
βαπτισθηναι
-

-
απαντα
toen al
τον
-
λαον
het volk
και
-
ιησου
en Jezus
βαπτισθεντος
gedoopt was

-
και
en
προσευχομενου
bad

-
ανεωχθηναι
geopend werd

-
τον
-
ουρανον
dat de hemel

En het geschiedde, toen al het volk gedoopt werd, en Jezus [ook] gedoopt was, en bad, dat de hemel geopend werd;


Koop nu

Commentaar

Zie de huisregels welk commentaar wordt opgenomen!