Lukas 3:36

ABVan Kainan, van Arfaxad, van Sem, van Noe, van Lamech,
SVDen [zoon] van Kainan, den [zoon] van Arfaxad, den [zoon] van Sem, den [zoon] van Noe, den [zoon] van Lamech,
Steph του καιναν του αρφαξαδ του σημ του νωε του λαμεχ
Trans.tou kainan tou arphaxad tou sēm tou nōe tou lamech

Algemeen

Zie ook: Arfachsad, Geslachtsregisters, Lamech (2), Noach, Sem

Aantekeningen

Den [zoon] van Kainan, den [zoon] van Arfaxad, den [zoon] van Sem, den [zoon] van Noe, den [zoon] van Lamech,


Vertaalnotities

Zie hier voor een verklaring van de gebruikte coderingen.
    Zie hier over het gebruik van de interlineair.

του

van

καιναν

Kaïnan

του

van

αρφαξαδ

Arfaxad

του

van

σημ

Sem

του

van

νωε

Noë

του

van

λαμεχ

Lamech


Den [zoon] van Kainan, den [zoon] van Arfaxad, den [zoon] van Sem, den [zoon] van Noe, den [zoon] van Lamech,

____


Koop nu

Commentaar

Zie de huisregels welk commentaar wordt opgenomen!