Lukas 4:2

SVEn werd veertig dagen verzocht van den duivel; en at gans niet in die dagen, en als dezelve geeindigd waren, zo hongerde Hem ten laatste.
Steph ημερας τεσσαρακοντα πειραζομενος υπο του διαβολου και ουκ εφαγεν ουδεν εν ταις ημεραις εκειναις και συντελεσθεισων αυτων υστερον επεινασεν
Trans.ēmeras tessarakonta peirazomenos ypo tou diabolou kai ouk ephagen ouden en tais ēmerais ekeinais kai syntelestheisōn autōn ysteron epeinasen

Algemeen

Zie ook: Manipulatie, satan, Vasten
Exodus 34:28, Deuteronomium 9:9, 1 Koningen 19:8

Aantekeningen

En werd veertig dagen verzocht van den duivel; en at gans niet in die dagen, en als dezelve geëindigd waren, zo hongerde Hem ten laatste.


Vertaalnotities

Zie hier voor een verklaring van de gebruikte coderingen.
    Zie hier over het gebruik van de interlineair.

ημερας
dagen
τεσσαρακοντα
En werd veertig
πειραζομενος
verzocht

-
υπο
van
του
-
διαβολου
den duivel
και
en
ουκ
niet
εφαγεν
at

-
ουδεν
gans
εν
in
ταις
-
ημεραις
dagen
εκειναις
die
και
en
συντελεσθεισων
geëindigd waren

-
αυτων
als dezelve
υστερον
ten laatste
επεινασεν
zo hongerde Hem

-

En werd veertig dagen verzocht van den duivel; en at gans niet in die dagen, en als dezelve geëindigd waren, zo hongerde Hem ten laatste.


Koop nu

Commentaar

Zie de huisregels welk commentaar wordt opgenomen!